Temizlik ve İlaçlama

Hizmetleri

- Tüm temizlik ekibi vardiya başından uygun kıyafet ve ekipman ile projede hazır bulunur.
- Temizlik yapılacak günler ve süre ile nereleri kapsadığı iş planında belirlenir.
- Temizlik sorumluları tarafından temizlik personeli görevlerine atanır.
- Temizlenecek yerler talimatlarına uygun olarak temizlenir.
- Kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk varsa temizlik sorumluları tarafından düzelttirilir.
- Temizlik esnasında meydana gelen aksaklıklar, arızalar ve 
olağan dışı durumlar tespit edilir ve temizlik sorumlusu tarafından ilk fırsatta yazılı olarak firma yetkilisine sunulur.
- Günlük ve aylık olarak toplu yaşam alanlarının temizliği
- Günlük atıklarınızın toplanması ve imhası
- Depo, Kalorifer Dairesi, Otopark alanları gibi bölgelerin temizliği
- Enfeksiyon ve Hastalık bulaşmış bölgeler için temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti